Praca dyplomowa z Public Relations

Streszczenie

Co sprawia, że niektóre firmy odnoszą sukcesy, a pozostałe nie potrafią tego osiągnąć lub pochłania im to wiele czasu, starań i pieniędzy? Jest to nieustanne pytanie wielu przedsiębiorców, menedżerów, piarowców i wielu innych ludzi funkcjonujących w ekonomicznym świecie. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo, firmę czy tez kampanię jest właściwie opracowany model biznesowy. W literaturze dotyczącej PR nie jest on szeroko omówiony i dlatego pracę tą poświęcam zbadaniu występowania różnych modeli biznesowych w strategiach firm i kampanii. Niniejsza praca poświęcona jest analizie modeli biznesowych, które są oparte na kreowaniu pozytywnego firmy, w tym przypadku na podstawie firmy SuperMemo World.
    W pierwszym rozdziale, definiuję pojęcie wizerunku firmy, omawiam zasady jego formułowania oraz badam czynniki wpływające na pozytywny wizerunek firmy. Następnie, skupiam się na zbadaniu pojęcia modelu biznesowego i wyjaśnieniu jego miejsca i znaczenia w strategii firm. Po zdefiniowaniu pojęcia modelu, analizuję jego komponenty i omawiam najważniejsze rodzaje modeli biznesowych.
    W rozdziale drugim, badam strategię firmy SuperMemo World pod względem jej funkcjonowania na granicy różnych modeli biznesowych. Po tym, skupiam się na omówieniu pojęcia i komponentów Open Educational Resources (OER – otwartych zasobów edukacyjnych), które jest międzynarodowym projektem, mającym na celu udostępnienie źródeł edukacyjnych społeczeństwu. Następnie, badam funkcjonowanie firmy SuperMemo World, jej misje i rozwój, a także obserwuję jej drogę ku OER.
    W rozdziale trzecim, badam czy istnieją zależności między kampanią wizerunkową firmy SuperMemo World podczas projektu „Dni Otwarte”, a ilością użytkowników zarejestrowanych na stronie SuperMemo.net oraz ilością zapisanych kursantów na kursy, a także ilością zainteresowanych tym projektem. W rozdziale tym analizuję kanały informacyjne firmy, a także grupę docelową kampanii i przedstawiam rezultaty inicjatywy wizerunkowej.

Pełną treść pracy można pobrać tutaj w formacie PDF.